Alkın Yurtkuran
Google Scholar · ResearchGate · Scopus

Uludağ Üniversitesi · Endüstri Mühendisliği Bölümü · Bursa · Türkiye
Uludag University · Dept. of Industrial Engineering · Bursa · Turkey

alkin@uludag.edu.tr

alkinyurtkuran@gmail.com